Tanjak Laksamana

Tanjak laksamana merupakan salah satu jenis tanjak yang dijadikan tiga lapis pelit. Tanjak ini dipakai oleh seorang ahli kerabat di raja. Jika rakyat biasa memakainya, pucuk tanjak ujung kuasa dan simpulnya hendaklah terletak diatas telinga.